Als erkenddeskundig ben ik daaglijks actief in het beoordelen en registeren van energielabesl voor woningbouw.

 

Heeft u al het definitieve energielabel van uw woning opgevraagd? meer info 

Ga naar #EnergieLabelWoningbouw  https://www.energielabelvoorwoningen.nl/

Het energielabel voor woningen, een eerste stap naar bewust duurzaam wonen en (ver)bouwen.

Energie besparen en duurzaam produceren zijn allang geen wollige verhalen meer, het wordrt meer meer de praktijk avn de dag.

DIt moet ook, want we willen allemaal deze mooie wereld schoon en leegbaar overdragen aan onze kinderen en kleinkinderen.

Graan draag ik mijn steentje bij ons bewust te maken dat wij, ieder voor zich, zelf moeten kiezen voor bewust leven, energiezuinig (ver)bouwen en duurzaamproduceren.

Leest u mee? 

zelfbouw